Културен календар - Ахтопол - 2017

Община Царево

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ  В ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА 2017 Г. С РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА 2017 Г.

Дата

Място

Културна проява

 

Организатор/и

За Контакти

   

Януари

   

03.01.

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Тематична витрина, посветена

на 169 г. от  рождението на Христо Ботев

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Е.Иванова

0590/ 68310

05.01.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

85 години от рождението на Умберто Еко – витрина

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

06.01.

Пристанище- гр.Царево

Йорданов ден –

Богоявление

Пристанище-гр.Царево

Община Царево

0590/55030,

Църковно настоятелство-

гр. Царево                   

06.01.

Пристанище- гр.Ахтопол

Богоявление – хвърляне

на кръста

Пристанище-гр.Ахтопол

М.Янкова

0590/99293

Църковно настоятелство

06.01.

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

169 г. от рождението на

Христо Ботев – тематична вечер

-презентация

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

М.Янкова

0590/99293

09.01.

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Седянка

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Е.Иванова

0590/ 68310

11.01.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Международен ден на думата „Благодаря” – изработване на картички с послание на благодарност

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

09.01.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

138 години от смъртта на Любен Каравелов – беседа

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

През целия м. януари

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Витрина на книги, дарени с автограф

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

21.01.

21.01.

21.01.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево,

Филиал на НЧ „Георги Кондолов 1914г.” –с.Синеморец

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

НЧ „Искра 1952 г.” – с.Лозенец

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Отбелязване на ритуала ”Бабин ден” със самодейци от цялата община

Отбелязване деня на родилната помощ – Бабин ден

Честване на обичая „Бабин ден”-

-отпразнуване Деня на родилна-

та помощ

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево, Филиал на НЧ „Георги Кондолов 1914г.” –с.Синеморец

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

НЧ „Искра 1952 г.” – с.Лозенец

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Ст.Чернева 0590/98037

А.Георгиева 0590/ 6 9310

С.Тодорова 0590/ 5 7281

Е.Иванова

0590/ 68310

М.Янкова

 0590/99293

януари

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Изработване на кукерски маски.

Изложба

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

   

Февруари

   

01.02.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Фолклорен концерт по случай Трифон Зарезан

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

02.02.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

151 години от рождението на странджанския писател Стоян Стойчев Русев, Дядо Благо – запознаване с биографията и творчеството, четене на стихотворения, игри с гатанки

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

02.02.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Зимна Богородица – седянка

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

13.02.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

110 години от рождението на Емилиян Станев - витрина

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

14.02.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Табло „Любов и вино”

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

14.02.

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Отпразнуване на „Трифон Зарезан” – празник на лозаря

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Е.Иванова

0590/ 68310

14.02.

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Пенсионер-ски клуб-Ахтопол

„Ще си говорим за любов” – музикално-поетичен спектакъл.

„На чаша вино” – съвместно с Пенсионерски клуб

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

М.Янкова

 0590/99293

14.02.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Ден на лозаря 

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

17.02.

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Васил Левски – тематична витрина

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Е.Иванова

0590/ 68310

17.02.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Честване годишнина от обесването на Васил Левски

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

18.02.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Провеждане на „Кукеров ден” и „Пали кош”

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

19.02.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Отбелязване на годишнина от обесването на В.Левски – оформяне на кът и беседа с пенсионерски клуб в с.Кости

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

19.02.

19.02.

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

144 години от гибелта на Васил Левски – тематична витрина и беседа разговор с ученици

144 г. от обесването на Левски – презентация

НЧ „Искра 1952 г.” – с.Лозенец

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

С.Тодорова 0590/ 5 7281

М.Янкова

0590/99293

20-24.02.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Изработване на мартеници

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

м.фев-

руари

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

Подготовка за Кукеровден. Изработване на маски и костюми.

НЧ „Искра 1952 г.” – с.Лозенец

С.Тодорова 0590/ 5 7281

22-27.02.

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Работилница за мартеници

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Е.Иванова

0590/ 68310

23.02.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

„Световен ден за борба с тормоза в училище” – беседи върху книгите „Насилие и ненасилие”, „55 начина да преодоляваме трудностите” и др.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

25.02.

с.Бродилово

Представяне на обичаите „Кукеров ден” и  „Пали кош” – Сирни Заговезни

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Е.Иванова

0590/ 68310

26.02.

с.Лозенец

Сирни Заговезни. Кукеров ден – обхождане на домовете  и Пали кош

НЧ „Искра 1952 г.” – с.Лозенец

С.Тодорова 0590/ 5 7281

26.02.

гр. Ахтопол

Обичая „Кукери”

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

М.Янкова

 0590/99293

   

Март

   

01.03.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

 „Мартеничка бяла и червена” – изложба на изработени мартеници

Посрещане на Баба Марта – драматизация на приказка и участие на деца от школите по танци

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

01.03.

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

Изработване на мартеници, украсяване на дървото пред кметството.

Посрещане на Баба Марта с малките деца от с.Лозенец

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

С.Тодорова 0590/ 5 7281

01.03.

Пред сградата на НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

„Баба Марта бързала, мартенич-ки вързала” – празник с детска градина и начални класове

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол,

ОДЗ„Делфин-че” Ахтопол,

ОУ Ахтопол

М.Янкова

 0590/99293,

Н.Паскова

0590/62265,

А.Касабова

0590/62634

01.03.

01.03.

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

„Баба Марта е дошла” – излож-

ба на мартеници

Раздаване на мартеници – Баба Марта

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Е.Иванова

 0590/ 68310

А.Георгиева 0590/ 6 9310

01.03.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево,

Филиал-с.Синеморец

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Ден на самодееца – празнична вечер

Ден на самодееца

Отпразнуване Деня на самодееца

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево, Филиал-с.Синеморец

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Ст.Чернева 0590/98037

А.Георгиева 0590/ 6 9310

С.Тодорова 0590/ 5 7281

Е.Иванова

0590/ 68310

02.03.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Изработване на рози от хартия - 

символ на България

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

02.03.

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Тържествен концерт, посветен

 на 3 март – Национален праз-

ник на България

Ден на самодееца

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

М.Янкова

 0590/99293

03.03.

Паметника на Георги Кондолов

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Поднасяне на венци и цветя в памет на падналите за свобода

Тържествен концерт в чест

 на националния празник на България

Община Царево

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Община Царево

0590/55030

Ст.Чернева 0590/98037

03.03.

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

Национален празник – 139 години от освобождението на България – тематична витрина

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

С.Тодорова 0590/ 5 7281

03.03.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

3-ти март – Национален празник на България – поднасяне на цве-тя пред паметника на загинали-

те за свобода

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

03.03.

с.Бродилово

Трети март – Национален

празник – полагане венец на паметната плоча на загиналите

за свобода

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Е.Иванова

0590/ 68310

06.03.

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово,

фоайето

Майсторки на везмото, плетиво-то и тъкането - изложба

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Е.Иванова

0590/ 68310

07.03.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

”За тебе, мамо”- осмомартенски концерт на школите по танци

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

08.03.

08.03.

Филиал на НЧ „Георги Кондолов 1914г.” –с.Синеморец

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

Осмомартенска вечер

Ден на жената

Международен ден на

жената – празник на жените в Лозенец

Филиал на НЧ „Георги Кондолов 1914г.” –с.Синеморец

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

Ст.Чернева 0590/98037

А.Георгиева 0590/ 6 9310

С.Тодорова 0590/ 5 7281

08.03.

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Отпразнуване на 8-ми март–Международен

ден на жената

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Е.Иванова

0590/ 68310

14.03.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Театрална постановка: „Швейк” – комедия с участието на Герасим Георгиев – Геро и Валентин Танев

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

15.03.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Природата в творчеството на Емилиян Станев - витрина

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

21.03.

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

Отбелязване на първа пролет

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

С.Тодорова 0590/ 5 7281

22.03.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Посрещане на първа пролет

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

22.03.

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Седянка

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Е.Иванова

0590/ 68310

24.03.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ден на Тракия – концерт и

табло

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

27.03.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

За патриотичните песни, написани от Добри Чинтулов - беседа

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

28.03.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

130 години от рождението на Димчо Дебелянов – поетична

вечер

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

31.03.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ден на шегата – изложба с карикатури и шеги

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

   

Април

   

01.04.

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Ден на лъжата – карнавално шествие

Ден на хумора и шегата – витрина

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

М.Янкова 0590/99293

Е.Иванова 0590/68310

03.04.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ден на детската книга. Посещение на деца от ДГ „Ален мак” – четене на любими приказки

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

07.04.

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Ден на ромите – запознаване с техните традиции

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

М.Янкова 0590/99293

08.04.

с. Кости

Лазаровден

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

08.04.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Лазаруване

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

08.04.

с.Бродилово

Народен обичай „Лазаруване” – представяне на обичая по селото с момичета и девойки

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Е.Иванова 0590/68310

08.04.

с. Лозенец

Лазаровден – обхождане на домовете от Лазарки

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

С.Тодорова 0590/ 5 7281

08.04.

гр.Ахтопол

Обичая „Лазаруване”

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

М.Янкова 0590/99293

09.04.

с. Кости

Цветница/Връбница/

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

13.04.

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Великденска работилница „Да направим яйцата заедно” – боядисване на великденски яйца с деца и възрастни, изложба

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Е.Иванова 0590/68310

13.04.

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

Боядисване на яйца с децата от Лозенец. Великденска изложба

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

С.Тодорова 0590/ 5 7281

16.04.

Площада – гр. Царево

Великденски концерт

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

16.04.

м. Куклица,  в землището на

с. Фазаново

Великден – народно веселие в

м. Куклица „Да върнем старите традиции”

Кметство

с. Лозенец

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

Кметство

с. Велика

Кметство с.Фазаново

Женя Гандиева

0590/57327

С.Тодорова 0590/ 5 7281

С. Георгиева 0590/57110

Марин Костадинов

0888 206465

16.04.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Великден - участие на битовата група в църковния хор

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

16.04.

Площад – гр.Ахтопол

Великденски люлки , концерт  и изложба

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

М.Янкова 0590/99293

м. април

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Седмица на детската книга – „С красотата на народното творчество” /среща с детски писател, презентация за годишнини на именити творци, рисунка на асфалт-„Любими приказни герои”/

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

М.Янкова 0590/99293

21.04.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Международен ден на книгата

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

24.04.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

55 години от рождението на Петя Дубарова – изработване на картички със стихове на Петя за ученици

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

27.04.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Документална фотоизложба, посветена на 60 години от откриването на новата сграда на чителището

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

 април

гр. Одрин

Пътуващ семинар до Одрин и Одринска Тракия по повод отбелязване 100 г. от Първата световна война и участието на България в нея

Община Царево

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

0590/55030

Ст.Чернева 0590/98037

април

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Премиера на театралния състав при  НЧ „Г.Кондолов”

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

април

гр.Ахтопол

с.Кости

с.Бродилово

 Гастрол на театрален състав

 при  НЧ „Г.Кондолов” в

гр. Царево и  съставните

селища на Общината

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

   

Май

   

06.05.

гр. Ахтопол

с. Варвара

с.Синеморец

с. Кости

Гергьовден

Кметство гр.Ахтопол

Кметство с.Варвара

Кметство с.Синеморец

Кметство с.Кости

Елена Стоянова

0590/63752

Бистра Димова 0590/62312

К.Диков 0590/66044

А.Ангелов 0590/69210

06.05.

с.Лозенец

Празник на с.Лозенец. Празнична програма с участието на битова група и танцов състав към НЧ „Искра” с.Лозенец и гост изпълнители

Кметство с.Лозенец

Ж.Гандиева 0590/57327

С.Тодорова 0590/ 5 7281

09.05.

гр. Царево-до Военен клуб

Поднасяне на цветя пред паметната плоча на загиналите през Втората световна война  

Община Царево, Военен клуб – Царево

Община Царево 0590/55030

10.05.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево,

библиотека

„Вече съм читател” – посрещане на първокласниците в библиотеката

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

11.05.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево,

библиотека

Професионален празник на българските библиотекари:

-        Библиотекар за един ден

-        Дари нова книга на библиотеката

-        Покани приятел в библиотеката

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

11.05.

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол- библиотека

Детски театрален състав представя пиесата „Нашенци”

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

М.Янкова 0590/99293

22.05.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Международен ден на биологичното разнообразие - витрина

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

23.05.

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Концерт, посветен на 24 май – Ден на славянската писменост и култура

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол,

ОУ Ахтопол

М.Янкова 0590/99293

А.Касабова

0590/62634

23-24.05.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Табло, посветено на 24 май -  Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

24.05.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Честване на славянската писменост и култура

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

24.05.

с.Бродилово

Полагане венец по случай Деня на славянската писменост и култура

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Е.Иванова 0590/68310

24.05.

Площада – гр.Царево

 24 май – Ден на славянската писменост и култура

Ритуал по предаване и приемане на знамето от учениците на СУ „Н.Й.Вапцаров”

СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Царево

В.Атанасова 0590/52018

31.05.

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Концерт на детски танцови формации към читалището –

5 години от създаването им

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

М.Янкова 0590/99293

м. май

м. Влахов дол

Участие на битовата група на празника на Влахов дол-голямата аязма

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

м.май

с.Граматико-во

Участие на битовата група на Фестивала на зелениката

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

м. май

с.Граматико-во

Участие на фолклорната група във Фестивала на зелениката

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Е.Иванова 0590/68310

м. май

с.Граматико-во

ХІIІ-ти Фестивал на зелениката

ПП „Странджа”

ПП „Странджа” 05952/3835

   

Юни

   

01.06.

Площада – гр.Царево

1 юни – Ден на детето

Община Царево,

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Община Царево

0590/55030,

Ст.Чернева 0590/98037

01.06.

Площада – гр. Ахтопол

1 юни – Ден на детето

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

М. Янкова 0590/99293

01.06.

Пред сградата на Кметство

с. Лозенец

Международен ден на детето – детско парти и игри

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

С. Тодорова 0590/ 5 7281

Ж. Гандиева

0590/57327

02.06.

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Ден на Ботев и загиналите за свободата на България – тематична витрина

Ден на Ботев - презентация

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

С.Тодорова 0590/ 5 7281

М.Янкова 0590/99293

02.06.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Денят на Ботев – 141 години от смъртта му

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

03.06.

с.Българи

Празник на с. Българи – Нестинарски игри - автентично провеждане на ритуали, свързани с почитането на „Св.Св.Константин и Елена”

Община Царево,

Кметство

с.Българи,

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

ОбщинаЦарево 0590/55029,

Недка Лапчева

0590/69414

Ст.Чернева 0590/98037

03.06.

гр.Ахтопол

Празник на гр.Ахтопол – Св.Св.Константин и Елена

Кметство

гр.Ахтопол

Елена Стоянова 0590/63752

05.06.

с. Кости

Международен ден за опазване на околната среда – акция почистване на с. Кости

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

10.06.

с.Кондолово

Празник на с. Кондолово

с.Кондолово - кметство

Киро Киров 0590/69372

 0884 321690

10.06-11.06.

Площада – гр.Царево

Национален фестивал на танцовите клубове „Хоро край морето” Царево 2017

Община Царево,

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Община Царево

Д. Дамянов

Ст.Чернева 0590/98037

16-18.06.

Площада – гр.Царево

Международен фолклорен фестивал „Странджа моя, люлчина”

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

23.06.

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

„На чаша билков чай” – какво знаем за билките и техните лечебни свойства

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Е.Иванова 0590/68310

24.06.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Еньовден – изработване на хербарии - изложба

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

30.06.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Природата в творчеството на Николай Хайтов – тематичен кът и беседа

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310

м. юни

Лятно кино – гр. Царево

Литературен конкурс „С море в сърцето” –  проза и поезия

Община Царево

Община Царево 0590/55030

   

Юли

   

м. юли

Площада пред НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Фестивал „Морски изгреви” Ахтопол

Бисерка Райкова

0898440558

през 

м. юли

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Лято в библиотеката:

-        Всеки вторник  „Лятна читалня”

-        Всеки четвъртък  „Творческа работилница”

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

м. юли

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Фестивал на изкуствата „Арт поток”

Община Царево,

Хасиенда бийч

Таня Янева

0590/55030

10.07. -

10.08.

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Арт ваканция „Духовно огледало 2017” – изложби от глина, хартия, пана, фотография и др.

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Е.Иванова 0590/68310

15.07.

с.Фазаново

Празник на с.Фазаново –

Св. Марина

Кметство с.Фазаново

Марин Костадинов

0888 206465

18.07.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

144 години от рождението на Левски - витрина

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/59310

18.07.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

180 години от рождението на Апостола – витрина с библиотечни материали

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

22.07.

с.Кости

Празник на с.Кости – Св. Илия

Кметство с.Кости

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Антон Ангелов 0590/69210

А.Георгиева 0590/ 6 9310               

24.07. –

28.07.

Площада

гр. Царево

Фестивал на творческите занаяти и изкуства

Община Царево

Таня Янева

0590/55030

27.07.

с.Бродилово

Храмов празник на с.Бродилово в църквата и параклиса „Св. Пантелеймон” с водосвет и курбан

Кметство с.Бродилово

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Илия Илиев 0590/68215

 Е.Иванова

0590/58310

29.07.

с.Велика

Празник на с.Велика – Св. Илия

Кметство с.Велика

Събка Георгиева 0590/57110

29.07.

с.Изгрев

Празник на с.Изгрев –

 Св. Марина

Кметство с.Изгрев

Киро Киров 0590/53860

0887 831655

Юли

Площада – гр.Царево,

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

ЛЯТНА КУЛТУРНА ПРОГРАМА

Община Царево,

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Община Царево 0590/55030

Ст.Чернева 0590/98037

Август

Площада

гр.Царево,

НЧ „Георги    Кондолов-1914г.” – гр.Царево

ЛЯТНА КУЛТУРНА ПРОГРАМА

Община Царево,

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Община Царево 0590/55030

Ст.Чернева 0590/98037

   

Август

   

1-10.08.

гр. Царево -  площада

ХІV-ти фестивал на странджанския манов мед

Община Царево

Таня Янева

0590/55030,

Манол Тодоров 0885240788

1-3.08.

с.Лозенец – площада

Международен Джаз фестивал

Кметство с.Лозенец

Ж.Гандиева 0590/57327

през 

м.август

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Лято в библиотеката:

-        Всеки вторник  „Лятна читалня”

-        Всеки четвъртък  „Творческа работилница”

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

начало-то на

м.август

гр. Царево – площада и морска сцена

Национална седмица на морето.  Нептунова вечер

Община Царево

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Община Царево 0590/55030

Ст.Чернева 0590/98037

м.август

гр.Ахтопол – площада

лекц. зала на НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Седмица на морето – литературна вечер,

рисунки на асфалт, моделиране на пясък,

Нептунова вечер

„Какво знаем за Черно море” - викторина

Кметство гр.Ахтопол

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Елена Стоянова 0590/63752

М.Янкова 0590/99293

05-06.08.

с.Бродилово

Традиционен събор на с.Бродилово –

Св. Пантелеймон

Кметство с.Бродилово

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Илия Илиев 0590/68215

 Е.Иванова

0590/58310

14.08.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

115 години от рождението на Ангел Каралийчев – изработване на мини театрален декор за  „Майчина сълза”, верижно четене на „Тошко Африкански”

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

15-17.08.

гр.Ахтопол – площада

Традиционни Ахтополски вечери

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол Кметство гр.Ахтопол

М.Янкова 0590/99293

Елена Стоянова 0590/63752

15.08.

с.Кости

Св.Богородица – курбан

Кметство с.Кости

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Антон Ангелов 0876 401520

А.Георгиева 0590/ 6 9310               

19.08.

гр.Царево -  площада

114 г.  Илинденско – Преображенско въстание 

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево Община Царево

Ст.Чернева 0590/98037

Община Царево 0590/55030

20-30.08.

гр.Царево -  площада

с.Лозенец – площада

гр.Ахтопол - площада

ХІІ-ти МФФИ „Жреци на музите”

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево,

Община Царево

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Ст.Чернева 0590/98037

Таня Янева

0590/55030

С.Тодорова 0590/7281

М.Янкова 0590/62280

26.08.

с.Резово

Празник на с.Резово

Кметство с.Резово

Георги Чавдаров 0590/67020

0884 321538

28.08.

с.Бродилово

с. Българи

Св.Богородица –водосвет и  курбан

Св.Богородица - курбан

Кметство с.Бродилово

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Кметство

с. Българи

Илия Илиев 0590/68215

Е.Иванова

0590/58310

Недка Лапчева

0590/69414

края на

м. август

гр.Царево -  площада

Международен арт-фестивал „Нестия” – Царево 2017

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево,

Община Царево

Ст.Чернева 0590/98037

Таня Янева

0590/55030

   

Септември

   

септемв-ри

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Весели истории от отминалото лято, рисунки изработени по време на „Лято в библиотеката”, стихове написани от децата в книжка „Щастливо лято 2017”

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

месец септември

Площада пред НЧ „Христо Ботев 1925г.” и пристанище гр. Ахтопол

Есенни ахтополски празници „Паламудени вдъхновения и странджански седянки”

Сдружение „Лумен”,

Кметство

гр. Ахтопол

Катя Съева

0889351968,

Елена Стоянова

0879259942

06.09.

с.Синеморец

Синеморец фест

Кметство с.Синеморец

К.Диков 0590/66044

06.09.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

6 септември – Денят на Съединението – тематичен кът

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310               

06.09.

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Ден на Съединението - презентация

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

М.Янкова 0590/99293

Начало-то на м. септемв-ри

гр.Царево - пристанище

Рибен фест Царево 2017

Община Царево

М.Конярова 0590/55025,

0590/55030

9-10.09.

с.Варвара

Празник на с. Варвара – Рождество на Пресвета Богородица

Кметство с.Варвара

Б.Димова  0590/62312

15.09.

гр.Царево

гр.Ахтопол

Откриване на учебната 2017/2018 г.

СУ „Н.Вапцаров”

гр. Царево

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

гр. Ахтопол

В.Атанасова

0590/52018

А.Касабова

0590/62634

18.09.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

„Екскурзия в библиотеката” – посещение на деца от ДГ „Ален мак”

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

   

Октомври

   

През м. октомв-ри

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Прожекции на поредица документални филми, свързани с Първата световна война

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

01.10.

с.Кости – пенсион.

Клуб

Международен ден на възрастните хора-поздрав към пенсионерите

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости,

Пенсионерски клуб

А.Георгиева 0590/ 6 9310               

01.10.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Международен ден на музиката, поезията, възрастните хора – изработване на картички с поезия за Пенсионерски клуб „Тракия” гр. Царево

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

14.10.

с.Синеморец

Празник на с.Синеморец – „Св.Петка”

Кметство с.Синеморец

К.Диков 0590/66044

17.10.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Йордан Йовков и българското село - витрина

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310               

19.10.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

80 години от смъртта на Йордан Йовков – четене и рисунки по творби на автора

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

19.10.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Международен ден на четенето

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310               

23-27.10.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Дни на отворените врати  на библиотеката при читалището на тема: 100 години от Първата световна война

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

30.10.

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Ден на Черно море – изложба и викторина

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

М.Янкова 0590/99293

   

Ноември

   

1.11.

1.11.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Ден на народните будители – табло и витрина

Ден на народните будители – рецитал и презентация

Денят на будителите

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Ст.Чернева 0590/98037

М.Янкова 0590/99293

А.Георгиева 0590/ 6 9310               

15.11.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Фолклорен концерт по повод честване 100 г. от Първата световна война

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

21.11.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Ден на християнското семейство

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Ст.Чернева 0590/98037

Е.Иванова 0590/68310

21.11.

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Вечер на Християнското семейство – концерт

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

М.Янкова 0590/99293

22.11.

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

Миналото на село и живота в семейството в творчеството на Елин Пелин – тематичен кът

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

А.Георгиева 0590/ 6 9310               

30.11.

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол - фоайето

Празник на баницата – традиционни баници от целия регион

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

М.Янкова 0590/99293

ноември

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Театрална постановка

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

ноември

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

Подготовка за коледните празници

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

С.Тодорова 0590/ 5 7281

   

Декември

   

04.12.

с.Варвара

Празник на с.Варвара „Св. Варвара”

Кметство с.Варвара

Б.Димова  0590/62312

06.12.

с.Синеморец

Никулден – ден на рибаря

Филиал на НЧ „Г.Кондолов”

с.Синеморец

Ст.Чернева 0590/98037

06.12.

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Вечер на рибаря

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

М.Янкова 0590/99293

06.12.

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

„Никулден” – ден на рибаря. Никулденска трапеза – изложба базар

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

С.Тодорова 0590/ 5 7281

06.12.

Пристанище – гр.Царево

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Празник на гр. Царево – Никулден

Витрина „Никулден”

Община Царево,

Пристанище – Царево

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Община Царево

0590/55030

Ст.Чернева 0590/98037

07.12.

 СОУ„Н.Вап-царов”

Патронен празник на СУ „Н.Вапцаров” гр. Царево

СУ „Н.Вапцаров”

В.Атанасова 0590/5 2018

11-15.12.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Работилничка за изработване на коледни и новогодишни картички и сурвачки

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

13-17.12.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

КОЛЕДНА ПРОГРАМА

Коледни концерти на фолклорните групи при НЧ Царево

Община Царево,

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Община Царево 0590/55030,

Ст.Чернева 0590/98037

18.12.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Витрина „Честита Коледа”

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

18-22.12.

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Изработване на сурвачки - изложба

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Е.Иванова 0590/68310

20.12.

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

Коледен концерт.Изложба на сурвачки. Коледен базар.

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

С.Тодорова 0590/ 5 7281

22.12.

22.12.

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Коледен концерт

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

Е.Иванова 0590/68310

М.Янкова 0590/99293

21.12.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Коледен концерт

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

24-25.12.

24.12.

24.12.

гр. Царево

гр. Ахтопол

с.Лозенец

с.Кости

с.Бродилово

Коледуване

Обичая „Коледуване”

Коледари – обхождане на домовете

„Коледуване”

Представяне на народния обичай „Коледуване” по селото с момчета

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

НЧ „Христо Ботев 1925г.”-гр.Ахтопол

НЧ „Искра 1952 г.” –

с.Лозенец

НЧ „Васил Левски 1925г.”– с.Кости

НЧ „Екзарх Антим І” -1928г. с.Бродилово

Ст.Чернева 0590/98037

М.Янкова 0590/99293

С.Тодорова 0590/ 5 7281

А.Георгиева 0590/ 6 9310 

Е.Иванова 0590/68310

25.12.

гр.Царево

Дядо Коледа във всеки дом

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево

Ст.Чернева 0590/98037

31.12.

Площада – гр.Царево

Посрещане на Новата 2018 г.

НЧ „Георги Кондолов-1914г.” – гр.Царево,

Община Царево

Ст.Чернева 0590/98037

Община Царево 0590/55030

Културният календар на Община Царево за 2017 г. е отворена система и може да бъде променяна в зависимост от нововъзникнали  културни събития и необходимостта от съобразяване с актуалните условия.

 

   

Гласувай за сайта  

Натисни тук
Препоръчай страницата в търсенето с Google
   

Времето в Ахтопол  

Времето в Ахтопол
Времето в Ахтопол
   

Реклама  

Реклами от Google
   
© ALLROUNDER