Културен календар - Ахтопол - 2018

Община Царево

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ  В ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА 2018 Г. С РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА 2018 Г.

 

ЛЯТНА КУЛТУРНА ПРОГРАМА 2018
ЛЯТНА КУЛТУРНА ПРОГРАМА 2018

 Културният календар на Община Царево за 2018 г. е отворена система и може да бъде променяна в зависимост от нововъзникнали  културни събития и необходимостта от съобразяване с актуалните условия.

 

 

   
© Вила Жани Ахтопол